سلام دنیا!

به نام خدا

به سرویس وبلاگدهی نت سایت خوش آمدید.

این نخستین نوشته‌‌ی وبلاگ شماست . به این وسیله پیوستن شما به خانواده نت سایت را خیر مقدم عرض می کنیم. شما می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!

برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از امکانات سایت به آموزشگاه نت سایت مراجعه فرمائید.. …

مدیریت گروه نت سایت

برنامه حسابرسی

برنامه حسابرسی به مراتب مفصل‏‎تر از طرح حسابرسی است. در برنامه حسابرسی باید نوع و ماهیت، زمان‏ببندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی لازم برای اجرای طرح حسابرسی، پیش‏بینی شده باشد. در واقع، یک برنامه حسابرسی عبارت از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود، به گونه‏ای که روشهای لازم برای اثبات هر یک از اقلام صورتهای مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

طرح کلی حسابرسی (برنامه ‏ریزی کلان)

طرح حسابرسی عبرات است از دیدی کلی از کار حسابرسی که رئوس اهداف رسیدگی را مشخص می‏نمایند. حسابرس پس از شناخت لازن از فعالت صاحبکار باید یک طرح کلی تهیه نماید. واضح است که بهترین طرح کلی حسابرسی آن است که به کارآمدترین حسابرسی بیانجامد. حسابرسان بایستی در تدوین طرح کلی حسابرسی به

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

برنامه ‏ریزی

مطابق استاندارد حسابرسی، عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه‏ریزی شود و در صورت وجود کارکنان بر کار آنان به گونه‏ای مناسب نظارت شود. برنامه‏ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی حسابرسی (برنامه‏ریزی کلان) و یک طرح تفضیلی (برنامه‏حسابرسی) برای تعیین نوع و ماهیت، زمان‏بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. هدف برنامه‏ریزی انجام به موقع و اثر بخش حسابرسی است.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

عقد قرارداد حسابرسی

پس از توافقات صاحبکار و حسابرس در مورد شرایط کار حسابرسی، مفاد توافقنامه بایستی در قرارداد حسابرسی یابه شکل مناسب دیگری مستند شود. قرارداد حسابرسی باید هدف، مسئولیت طرفین، دامنه حسابرسی، شکل گزارش، زمانبندی اجرا، حق‏الزحمه حسابرسی و… رادر برگیرد. قرارداد حسابرسی بایستی به امضای طرفین قرارداد برسد تا بیانگر پذیرش و تایید کتبی شرایط قراردارد حسابرسی باشد.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

عملیات حسابرسی

بطور کلی هر عملیات حسابرسی از پیشنهاد خدمات حسابرسی توسط صاحبکار شروع و با اظهارنظر و گزارش حسابرس به ذی‏نفعان خاتمه می‏یابد. شکل زیر این جریان را به تصویر کشیده است.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

اظهار نظر درباره صورتهای مالی

در مواردی که حسابرس درباره صورتهای مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری، اظهار نظر می‏کند، به استاندارد ۷۰۰، رجوع میکند که در آن، استانداردها و راهنماییهای لازم درباره موضوعات مورد نظر حسابرس برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی و ننیز شکل و محتوای گزارش حسابرس، ارائه شده است.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

صورتهای مالی طراحی شده برای رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خاص

گاه، هدف صورتهای مالی، رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خاص است. نیازهای اطلاعاتی این گونه استفاده کنندگان، خاص است. نیازهای اطلاعاتی این گونه استفاده کنندگان، چارچوب گزارشگری مالی مربوط را در این شرایط تعیین می‏کند. مثالهای از مواردی که به نیازهای استفاده کنندگان خاص می‏پردازد عبارتست از مبنای حسابداری مالیاتی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی واحد مورد رسیدگی، مقررات و الزامات گزارشگری وزارتا امور اقتصادی و داراییهای سرمایه‏ای تدوین شده است، یا الزامات گزارشگری مالی و مقرر در مفاد قراردادها که تهیه صورتهای مالی بخصوص را می‏طلبد. صورتهای مالی تهیه شده

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

اطمینان معقول

حسابرس در اجرای حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی، از نبود تحریف با اهمیت (ناشی از تقلب یا اشتباه) در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، اطمینانی معقول کسب کند. اطمینان معقول، مفهومی است مرتبط با گردآوری شواهد حسابرسی لازم تا حسابرس بتواند به این نتیجه برسد که صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، فاقد تحریف با اهیمت است. اطمینان معقول به تمام فرایند حسابرسی مربوط می‏شود.

حسابرس نمی‏تواند اطمینان مطلق کسب کند، چرا که در هر حسابرسی، محدودیتهای ذاتی وجود دارد که برتوانایی وی در کششف تحریف‏های بااهمیت اثر می‏گذارد. انی محدودیتها از عواملی چون موارد زیر پدید می‏اید:

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ

حسابرسی صورتهای مالی را نقض نمی‏کند.

تردید حرفه‏ای حسابرس باید حسابرسی را با نگرش تردید حرفه‏ای با در نظر داشتن این نکته برنامه‏ریزی و اجرا کند که شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که موجب تحریف با اهمیت درصورتهای مالی شود.

نگرش تردید حرفه‏ای به معنای آن است که حسابرس با ذهنی پرسشگر، ارزیابی نقادانه‏ای از اعتبار شواهد حسابرسی کسب شده به عمل آورد و نسبت به شواهدی که اعتماد‏پذیری اسناد و مدارک و پاسخهای پرس و جوها و دیگر اطلاعات دریافتی از مدیریت را مورد تردید قرار می‏دهد، هشیار باشد.

قیمت عطر

کارت ویزیت

قیمت طراحی

چاپخانه

قیمت چاپ